Niềm tin đối với ngành Tài chính thiết bị bị giảm sút

Niềm tin vào thị trường tài chính thiết bị Hoa Kỳ đã giảm trong tháng 12, với 1/5 số người được hỏi trong Chỉ số niềm tin hàng tháng hy vọng điều kiện sẽ xấu đi trong bốn tháng tới.

35,7% mong đợi điều kiện kinh tế tồi tệ ở Mỹ

Khoảng 65,5% số người được hỏi tin rằng điều kiện kinh doanh sẽ giữ nguyên trong bốn tháng tới, trong khi chỉ có 13,8% giám đốc điều hành trả lời tin rằng điều kiện kinh doanh sẽ được cải thiện.

Cuộc khảo sát chỉ cho thấy 3,5% số người được hỏi tin rằng nhu cầu cho thuê và cho vay để chi tiêu vốn sẽ tăng trong bốn tháng tới (giảm từ 7,1% trong tháng 11); 79,3% tin rằng nhu cầu sẽ giữ nguyên (82,1% trong tháng trước); và 17,2% tin rằng nhu cầu sẽ giảm, tăng từ 10,7% trong tháng 11.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy kỳ vọng thấp hơn đối với nền kinh tế Mỹ, với 10,7% cho thấy sự cải thiện, 53,6% hy vọng mọi thứ sẽ giữ nguyên trong sáu tháng tới (giảm từ 78,6% của tháng trước) và 35,7% hy vọng điều kiện kinh tế sẽ xấu đi ở Mỹ (tăng từ 17,9% trong tháng 11).

Chỉ số niềm tin hàng tháng cho ngành tài chính thiết bị (MCI-EFI) là một đánh giá định tính về các điều kiện kinh doanh hiện tại và kỳ vọng cho tương lai được báo cáo bởi các giám đốc điều hành chính của ngành tài chính thiết bị trị giá 1 nghìn tỷ USD.

( Nguồn: Forkliftaction.com)

Đánh giá bài viết

0 / 5. 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.