Bộ Gắp Phuy Nhựa – Kẹp Phuy Sắt – Tải 360kg

Liên hệ Hưng Việt

Tải trọng:   360kg
Dung tích phy:   200 lít
Độ mở của càng:   560mm
Kích thước tổng thể:   1030 x 710 x 800mm
Tự trọng   60kg
Xuất xứ:   Hưng Việt (linh kiện nhập – có sẵn)
Index