Bánh Xe Nâng Nylon (Nilon) Trắng – Nhựa Cứng Cho Môi Trường Nước/Kho Lạnh

Liên hệ Hưng Việt

Bánh lái (bánh lớn) 180x50mm Đường kính: 180mmmm
Độ rộng bánh xe: 50mm
Bánh tải (bánh nhỏ) 80×70 | 80×60 | 80x93mm Đường kính: 80mm
Độ rộng bánh xe: 60 | 70 | 93mm
Bạc đạn 6204 (lỗ cốt 20mm)
Chất liệu  Nylon (nilon / ny lông/ ni lông)- Nhựa cứng
Index