Thang nâng cắt kéo chữ X ( tên tiếng Anh là Mobile Scissor Lift Table) nâng người làm việc trên cao bằng hệ thống thủy lực xếp cắt kéo hình ziczac.

Thang nâng ziczac cắt kéo chữ X nâng người và hàng cao 6m, 9m, 11m, 12m, 14m sử dụng điện với thiết kế trục chữ X xếp kiên cố đảm bảo cho người va hàng hóa.