Sóng nhựa | Thùng nhựa | Rổ nhựa ( tên tiếng Anh: Plastic Basket) là mẫu thùng bằng nhựa, có lỗ hổng hoặc kín để chứa hàng, có thể xếp chồng.

Hiện nay sóng nhựa có loại đặc, thùng nhựa hở, kệ dụng cũ đủ mọi kích thước thông dụng trong ngành giày da, may mặc, thủy hải sản,…