Con Đội Xe Nâng Tay 2-2.5-3 Tấn

Loại bơm DF xe nâng tay

Bộ phận thủy lực chính dùng để nâng – hạ hàng hóa.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.