Bánh xe cao su đàn hổi tốt tăng ma sát tiếp xúc

  • Đường kính: 200mm
  • Bản rộng: 50mm
  • Bọc PU theo yêu cầu

Gia công bánh xe theo bản vẽ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.