Càng Giả Xe Nâng – Áo Càng Phụ Nối Dài 1m5/1m6/1m8/2m/2m2/2m5/3m

Liên hệ Hưng Việt

Càng giả xe nâng – phần càng bọc ngoài lớp càng nguyên bản cố định của xe, giúp tăng chiều dài của càng nâng để xúc pallet cồng kềnh, quá khổ lên tới 1.6m, 1.8m, 2m.

Chiều dài càng nâng 1m5 | 1m6 | 1m8 | 2m | 2m2 | 2m5 | 3m
Độ rộng lọt lòng càng nâng 110mm | 120mm | 130mm | 150mm
Độ dày thép 4mm | 6mm
Xuất xứ Hưng Việt
Index