Pin Xe Nâng Cũ 48V/370Ah – Chạy 7-8h Cho 1 Lần Sạc Đầy (Bình GS Nhật Mới 90%)

48.000.000 46.000.000

Dung lượng  48V/370Ah
Số lượng cell  24 cell 2V
Thời gian chạy  7-8h cho 1 lần sạc
Hộp sắt  Đi kèm
Hiệu  GS  Nhật – Mới 90%
Pin Xe Nâng Cũ 48V/370Ah - Chạy 7-8h 1 l;ần sạc đầy
Pin Xe Nâng Cũ 48V/370Ah – Chạy 7-8h Cho 1 Lần Sạc Đầy (Bình GS Nhật Mới 90%)

48.000.000 46.000.000