Dịch Vụ Bảo Dưỡng Xe Nâng Tay – Tay Cao – Mặt Bàn

500.000

Bảo dưỡng xe nâng tay là công tác cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình sử dụng.

  • Vệ sinh xe nâng tay
  • Bảo dưỡng hệ thống thủy lực
  • Bảo dưỡng hệ thống cơ khí xe nâng tay
  • Bảo dưỡng hệ thống phanh
  • Bảo dưỡng hệ thống chức năng
  • Thông báo lỗi
  • Đưa ra hướng khắc phục
Bảo dưỡng xe nâng tay, tay cao, mặt bàn
Dịch Vụ Bảo Dưỡng Xe Nâng Tay – Tay Cao – Mặt Bàn

500.000

Index