Bơm Xe Nâng Tay 5 Tấn

Bộ phận thủy lực xe nâng tay 5 tấn

Chịu tải trọng lên tới 5000kg

Thực hiện chức năng nâng hạ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.