Ảnh minh họa

Cụ thể, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề đối với số xe ôtô hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng vẫn tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông thống kê các phương tiện ô tô đăng ký tại địa phương hết niên hạn sử dụng làm cơ sở kiểm tra, xử lý vi phạm.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện ô tô hết niên hạn sử dụng hoặc đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng vẫn tham gia giao thông. Kiên quyết đình chỉ các phương tiện ô tô hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông theo thẩm quyền; Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện Người lái Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát không cấp phù hiệu, biển hiệu cho các phương tiện ô tô hết niên hạn sử dụng. Không cấp giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị có phương tiện hết ô tô hết niên hạn sử dụng.

Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh thống kê, báo cáo danh sách số xe ôtô hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định do địa phương đăng ký quản lý gửi đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố để có căn cứ kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ danh sách thống kê số xe ôtô hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nhắc nhở tổ chức, cá nhân cam kết thực hiện không đưa các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ra tham gia giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện ô tô hết niên hạn sử dụng, hết kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng vẫn tham gia giao thông.

Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2008 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với ôtô chở hàng và ôtô chở người và Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

(Nguồn: Tinmoi.vn)