Vận Tải Theo Lao Động?

Hiệp hội Vận tải Đường bộ Quốc gia (NatRoad) là một phần của các cuộc thảo luận tại Tòa nhà Quốc hội về tương lai của ngành vận tải có thể trông như thế nào dưới chính phủ Lao động.

NatRoad là Hiệp hội thành viên vận tải đường bộ quốc gia Úc, đại diện cho hơn 1.500 doanh nghiệp trong ngành Vận tải đường bộ.

Warren Clark, Giám đốc điều hành của NatRoad, nói rằng phiên “là một cơ hội tuyệt vời để kết hợp với Đảng Lao động, TWU và các hiệp hội ngành công nghiệp khác để thảo luận về một tương lai bền vững cho vận tải với Thượng nghị sĩ (Glenn) Sterle”.

Glenn Sterle
Glenn Sterle

Clark nói rằng các cuộc thảo luận là tích cực, với tất cả mọi người cung cấp các đề xuất có giá trị về cách giải quyết các thách thức mà ngành vận tải phải đối mặt và các bước cần thực hiện để cải thiện kết quả an toàn.

“Thật đáng khích lệ khi thảo luận về một hướng đi thống nhất cho ngành vận tải, và tôi mong được tiếp tục cuộc trò chuyện với Thượng nghị sĩ Sterle.”

NatRoad là một hiệp hội phi lợi nhuận được tài trợ 100% thông qua phí thành viên và quan hệ đối tác kinh doanh. Không có tài trợ được cung cấp bởi chính phủ hoặc công đoàn.

(Nguồn: Forkliftaction.com)

Đánh giá bài viết

0 / 5. 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.