Úc Tài Trợ Trung Tâm Dữ Liệu Vận Chuyển Hàng Hóa

Bộ trưởng Giao thông Liên bang Michael McCormack đã xác nhận kế hoạch cho một trung tâm dữ liệu vận chuyển hàng hóa, với hơn 8 triệu đô la tài trợ.

Trung tâm này sẽ đóng vai trò là người thu thập và phổ biến dữ liệu trung tâm quốc gia, giống như cách Cục Thống kê Úc cung cấp thông tin quan trọng để quản lý nền kinh tế.

“Dân số ngày càng tăng và sự phổ biến ngày càng tăng của mua sắm trực tuyến đang làm tăng đáng kể nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa quốc gia,” Ian Christensen, giám đốc điều hành của iMISE nói.

“iMISE hy vọng điều này sẽ tăng 75% trong 20 năm (2011-2031) và điều đó có nghĩa là nhiều xe tải hơn, nhiều chuyến tàu chở hàng hơn và phương tiện hoạt động nhiều giờ hơn mỗi ngày.”

Trung tâm mới sẽ khai thác công nghệ tiên tiến để giám sát việc sử dụng hàng hóa của hệ thống giao thông quốc gia. Điều đó có nghĩa, lần đầu tiên, sẽ có một điểm thu thập trung lập, trung lập cho dữ liệu của tất cả người dùng hệ thống vận tải hàng hóa – công ty tư nhân, cơ quan quản lý, bộ giao thông nhà nước và các cơ quan chính phủ khác.

“Tuy nhiên, về phía trước, không chỉ các nhà khai thác vận tải hàng hóa riêng lẻ phải hoạt động tốt, mà giờ đây tất cả các bên trong chuỗi cung ứng phải phối hợp hành động của họ để mang lại hiệu quả đầu cuối. Điều đó có nghĩa là, bất chấp sự độc lập quyết liệt của mỗi tổ chức, chúng ta đều là một phần của một hệ thống và phải làm việc cùng nhau. Thành công của Úc phụ thuộc vào hiệu suất của hệ thống đó. ”

MOVE CRC (iMOVE) là một tập đoàn gồm 44 đối tác công nghiệp, chính phủ và nghiên cứu tham gia vào nỗ lực phối hợp 10 năm để cải thiện hệ thống giao thông Úc thông qua các dự án R & D hợp tác.

(Nguồn: Forkliftaction.com)

Đánh giá bài viết

0 / 5. 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.