Hợp tác hậu cần sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ


                                                
Tập đoàn Bưu chính và Synagie Singapore sẽ hợp tác để cung cấp các giải pháp kho bãi và đáp ứng theo yêu cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Singapore và Đông Nam Á.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực hiện tại sẽ có thể sử dụng các dịch vụ kho bãi và dịch vụ hiện đại được cung cấp bởi công ty con Quantium Solutions của SingPost và được cung cấp bởi nền tảng thương mại đám mây Synagie. Quan hệ đối tác sẽ cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng sự tăng trưởng mạnh mẽ về khối lượng đơn đặt hàng thương mại điện tử, đồng thời được hưởng các khả năng hậu cần cấp doanh nghiệp được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo ngành, theo các đối tác. Nó cũng cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một giải pháp một cửa cho hiệu quả hoạt động cao hơn và thời gian quay vòng nhanh hơn trong cả thị trường thương mại điện tử và truyền thống.

Nền kinh tế Internet khu vực đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy và dự kiến ​​sẽ vượt quá 200 tỷ USD vào năm 2025. Sự thâm nhập di động cao đang thúc đẩy tăng trưởng giao dịch thương mại điện tử trong khu vực, vượt qua 10 tỷ USD vào năm 2017.
                                            

                                            
                                            
                                            
                                        

Source link

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.