Sảnh Vận Chuyển Tìm Kiếm Lực Kéo

Nhóm vận tải hàng hóa trên đường sắt (FORG) của Úc đang tìm cách phát biểu tại Hội đồng giao thông và cơ sở hạ tầng (TIC) tiếp theo để giúp đạt được loại vận tải đường bộ đã đạt được gần đây.

Nhóm vận tải hàng hóa trên đường sắt (FORG)
Nhóm vận tải hàng hóa trên đường sắt (FORG)

Nhóm đại diện cho các nhà khai thác đường sắt và đa phương lớn, bao gồm Thái Bình Dương, SCT và Qube và các hoạt động liên quan đến đường sắt khác, lo ngại việc thiếu tập trung vào việc giúp cản trở năng suất đường sắt sẽ làm suy yếu các sáng kiến ​​đang được tiến hành.

FORG cho biết họ đang tìm cách nói rõ hơn và chính xác hơn trường hợp của mình về những thách thức và trở ngại mà ngành phải đối mặt với người đứng đầu bộ phận nhà nước và lãnh thổ và những người ra quyết định lớn.

“Quá lâu để ngành vận tải hàng hóa đường sắt Úc có chỗ ngồi tại bàn TIC,” chủ tịch Dean Dalla Valle nói.

“Về đầu tư quy mô lớn vào vận tải hàng hóa đường sắt và những gì cần thiết để chạy thành công trên và dưới các hoạt động đường sắt trong chuỗi cung ứng vận tải rộng lớn của Úc, nếu bạn không nói chuyện với chúng tôi, bạn không biết ,” anh ta nói.

“Người Úc từ mọi tầng lớp muốn đường an toàn hơn, ít tắc nghẽn giao thông hơn trong quá trình đi lại hàng ngày và giảm lượng khí thải phương tiện – vận chuyển hàng hóa và hàng hóa bằng đường sắt đánh dấu vào tất cả các hộp này.”

(Nguồn: Forkliftaction.com)

Đánh giá bài viết

0 / 5. 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.