Xe Thang Nâng Người Trục Boom Lift GTBZ Làm Việc 10M, 12M, 14M, 16M, 18M, 20M, 22M, 24M, 26M

Liên hệ Hưng Việt

Model GTJZ12 GTJZ14 GTJZ16
Tải trọng 230kg 230kg 230kg
Chiều cao 12.3m 13.8m 16.3m
Chiều cao làm việc 14.3 15.8m 18.3m
Sàn nâng 1530x760mm
Tự trọng 6400kg 6800kg 7000kg
Danh mục: Từ khóa:
Index