Xe Nâng Điện Double Deep Cao 9M, Xe Nâng Điện Cũ

Liên hệ Hưng Việt

Để lấy hàng trong kho kệ sâu, chúng ta có thể sử dụng xe nâng điện double deep bao gồm dạng cắt kéo ( push pull) và càng vươn thẳng (scissor và telescopic).

 

Index