Xe Đẩy Thùng Phuy Mẫu A – Tải 300kg

Liên hệ Hưng Việt

Loại:   Mẫu A
Tải trọng nâng:   300 KG
Nâng cao nhất:   400 MM
Dùng cho phuy:   Sắt và nhựa 200 Lít (580×890-910mm)
Kich thước xe:   980x850x1200 MM
Bánh xe:   PU
Index