Thuê Xe Nâng Ngồi Lái Chạy Điện Giá Rẻ Số 1 TPHCM – Uy Tín – Chuyên Nghiệp

Liên hệ Hưng Việt

Hạng mục  1-3 Tháng
6 Tháng
12 Tháng
Xe 1 tấn cao 3m 11.000.000 8.500.000 8.000.000
Xe 1 tấn cao 4m 116.000.000 10.000.000 9.500.000
Xe 1.5 tấn cao 3m 12.000.000 9.500.000 9.000.000
Xe 1.5 tấn cao 4m 13.500.000 101.000.000 10.500.000
Xe  1.5 tấn cao 5m 15.000.000 12.500.000 12.000.000
Xe 2 tấn cao 3m 13.000.000 10.500.000 10.000.000
Xe 2 tấn cao 4m 15.000.000 12.500.000 12.000.000
Xe 2 tấn cao 5m 17.000.000 14.500.000 14.000.000
Xe 2 tấn cao 5m5 18.000.000 15.500.000 15.000.000
Index