Thuê Xe Nâng Đứng Lái Chạy Điện Giá Rẻ Ở Đâu? Giá Như Thế Nào?

Liên hệ Hưng Việt

Hạng mục 1- 3 Tháng
Thuê 6 Tháng
 Thuê 12 Tháng
Xe 1 tấn cao 3m 10.000.000 7.500.000 7.000.000
Xe 1 tấn cao 4m 11.5000.000 9.000.000 8.500.000
Xe 1.5 tấn cao 3m 11.000.000 8.500.000 8.000.000
Xe 1.5 tấn cao 4m 12.500.000 10.0000.000 9.500.000
Xe  1.5 tấn cao 5m 14.000.000 11.500.000 11.000.000
Xe 2 tấn cao 3m 12.000.000 9.500.000 9.000.000
Xe 2 tấn cao 4m 14.000.000 11.500.000 11.000.000
Xe 2 tấn cao 5m 16.000.000 13.500.000 13.000.000
Xe 2 tấn cao 5m5 17.000.000 14.500.000 14.000.000
Index