Mỏ Gắp Phi 360kg/500kg Giá Rẻ

4.200.000 3.700.000

Tải trọng: 360/500kg
Thùng phi: Sắt và nhựa 200 lít
Kích thước: 160x64x242mm
Độ dày thép: 5mm
Đường kính trục cốt: 18mm
Khối lượng: 8kg
Xuất xứ: Hưng Việt
Mỏ Gắp Phi 360Kg Giá Rẻ, mỏ kẹp thùng phuy 720kg
Mỏ Gắp Phi 360kg/500kg Giá Rẻ

4.200.000 3.700.000