Lốp Xe 11R225 Cho Xe Container

Liên hệ Hưng Việt

Size 11R225
Lớp bố 16/18 lớp
Kích cỡ mâm 8.25
Trọng tải đơn 3150 – 3550kg
Trọng tải đôi 2900 – 3000kg
Độ sâu gai 15.5mm
Áp suất hơi 850/930 kpA
Chỉ số tốc độ M

Index