Cho Thuê Rùa Tải Kéo Máy 4 Tấn 6 Tấn, 8 Tấn, 10 Tấn, 12 Tấn, 18 Tấn

Liên hệ Hưng Việt

Hạng mục Đơn giá/ Buổi
Phí thuê rùa tải 4-6 tấn 300.000
Phí thuê rùa chuyển hàng 8-10 tấn 380.000
Phí thuê rùa chuyển máy 12 tấn 450.000
Phí thuê rùa kép máy 18 tấn 600.000
Index