Càng Gắp Phi Quay Đổ 360kg – Chiết Rót Phuy Đơn Giản

Liên hệ Hưng Việt

Càng gắp phi quay đổ – vừa kẹp thùng phuy vừa xoay đổ, chiết rót.

Tải trọng 360kg
Dung tích phy 200 lít
Độ mở của càng 560mm
Chức năng Nâng hạ và Quay đổ
Dùng cho thùng phi Nhựa và sắt
Kích thước tổng thể D1200xR900xC800mm
Xuất xứ:  Hưng Việt
Index