Bộ Cùm Càng Bánh Xe Nâng Tay Đầy Đủ

Bao gồm

  • Cùm bánh xe
  • 2 má bánh xe
  • 2 cốt bánh xe
  • Bạc đạn bánh xe

Nguyên bộ bánh xe nâng tay hoàn chỉnh

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.