Bánh Xe Nâng Mặt Bàn Phi 150mm

  • Đường kính: 150mm
  • Bề rộng: 40mm
  • Chất liệu: PU

Lắp xe nâng mặt bàn để di chuyển

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.