Bánh Xe Đẩy Công Nghiệp Phi 130mm Cố định, Xoay

Liên hệ Hưng Việt

Hiện nay, với lượng hoá ngày càng nhiều, yêu cầu sự di chuyển nhanh, bánh xe đẩy công nghiệp được sử dụng phổ biến hơn với các mẫu cố định, xoay có thắng, xoay k thắng,…

HOTLINE: 0915.886.488 | 0707.886.488

Index