Cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021, Hưng Việt nhập kho lô xe nâng bán tự động điện cũ với chất lượng đảm bảo, xe hoạt động bình thường.

Lô xe này bao gồm

  • 1 xe nâng bán tự động 1 tấn cao 2m
  • 1 xe nâng bán tự động 3m tải trọng 1 tấn
  • 1 xe nâng điện đảy tay 3m tải 1.5 tấn
  • 1 xe nâng bán tự động 1.5 tấn cao 3.5m
Lô Xe Nâng Bán Tự Động Điện Cũ Nhập Kho Tháng 4/2021

Lô Xe Nâng Bán Tự Động Điện Cũ Nhập Kho Tháng 4/2021

Tình trạng xe nâng bán tự động cũ

  • Hình thức bên ngoài có vẻ trầy xước;
  • Thủy lực xe hoạt động bình thường;
  • Đầy đủ phụ kiện sạc, ắc quy đi kèm;
  • Bánh xe đầy đủ 4 cái;
    ……….

Chúng Tôi sẽ kiểm tra xe hoàn chỉnh, lắp bình ắc quy mới khi bàn giao đảm bảo hiệu suất làm việc của xe.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.