Xe nâng điện ngồi lái 4 bánh vận hành tương tự xe nâng dầu NHƯNG sạch hơn, êm hơn, không ồn, không có khói bụi.

Xe nâng điện ngồi lái có thể leo dốc dễ dàng nhưng đỏi hỏi lối đi lớn.

Xe nâng điện phù hợp làm việc trong nhà xưởng hoặc chạy ngoài trời, rút container,…

Hướng dẫn chạy xe nâng điện ngồi lái đơn giản

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.