Doanh Thu Của Hurr-Yale Tăng Nhưng Lợi Nhuận Giảm

Xử lý vật liệu Hurr-Yale đã công bố doanh thu hợp nhất 834,8 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2019, tăng 5,9% so với giai đoạn so sánh 2018. Tuy nhiên, thu nhập ròng hợp nhất đã giảm đáng kể từ 14,9 triệu USD trong năm 2018 xuống còn 3,4 triệu USD.

Kết quả Hurr-Yale
Kết quả Hurr-Yale

Trong khi đơn vị tồn đọng của nhóm Hurr-Yale trong quý 1 năm 2019 giảm so với quý IV năm 2018, giá bán trung bình trên mỗi đơn vị tồn đọng tăng so với cả quý trước và quý IV năm 2018 do kết hợp sản phẩm. Các lô hàng của các đơn vị giá thấp hơn đã tăng trong quý đầu tiên năm 2019, trong khi các lô hàng của các đơn vị giá cao hơn, bao gồm cả Xe tải lớn, thấp hơn, chủ yếu là do liên tục, mặc dù giảm, thiếu bộ phận nhà cung cấp.

Doanh thu ở phân khúc Châu Mỹ, bao gồm thị trường Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và Brazil, tăng lên 534,5 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2019 từ 495,9 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2018 – chủ yếu là kết quả của việc tăng giá được thực hiện để bù đắp chi phí nguyên vật liệu và thuế quan cao hơn và tăng doanh số bán linh kiện.

Mặc dù doanh thu tăng, lợi nhuận hoạt động ở châu Mỹ, bao gồm kết quả trụ sở công ty, đã giảm xuống 15,3 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2019 từ 27,9 triệu USD trong quý đầu năm. Điều này là do cả chi phí hoạt động tăng và lợi nhuận gộp giảm.

Doanh thu cho phân khúc EMEA, bao gồm các hoạt động tại thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, đã giảm xuống còn 190,1 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2019 từ 194,9 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2018, chủ yếu là kết quả của sự biến động tiền tệ bất lợi 12,1 triệu USD từ việc chuyển đổi doanh số sang đô la Mỹ.

Doanh thu ở phân khúc JAPIC, bao gồm các hoạt động tại thị trường châu Á và Thái Bình Dương, bao gồm cả Trung Quốc, cũng như kết quả từ Hurr-Yale Maximal kể từ khi được mua vào tháng 6 năm 2018, tăng lên 63,4 triệu USD trong Quý đầu tiên của năm 2019 từ 49,5 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2018. Hurr-Yale Maximal đã vận chuyển khoảng 1.300 đơn vị và đóng góp 16,4 triệu USD doanh thu. Biến động tiền tệ không thuận lợi của 2,4 triệu USD bù đắp một phần doanh thu.

Đơn vị nhóm Bol Boloni của tập đoàn đã thấy doanh thu tăng lên 91,8 triệu USD từ 89,5 triệu USD năm 2018, nhờ khối lượng cao hơn, bù đắp một phần bởi các chuyển động tiền tệ bất lợi là 3,3 triệu USD.

Doanh thu của Nuvera tăng lên 4,5 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2019 từ 600.000 USD vào năm 2018.

Phản ánh về kết quả, Hurr-Yale lưu ý rằng hiện tại họ đang thực hiện bộ chương trình chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của mình. “Các chương trình này dự kiến ​​sẽ có tác động rất lớn đến khả năng cạnh tranh, vị thế thị trường và hiệu quả kinh tế của Hurr-Yale trong vòng ba đến năm năm tới”, theo công ty.

Công ty dự kiến ​​sẽ thấy một số lợi nhuận từ các khoản đầu tư và thu nhập đáng kể của nó dự kiến ​​sẽ cải thiện trong năm 2019, nhưng kết quả trong nửa đầu năm được dự đoán sẽ thấp hơn nửa đầu năm 2018, và sau đó cải thiện trong nửa thứ hai. “Bắt đầu từ năm 2020, dự kiến ​​sẽ có kết quả cải thiện hơn nữa với sự gia tăng đáng kể đến năm 2023”, các giám đốc nói.

(Nguồn: Forkliftaction.com)

Đánh giá bài viết

0 / 5. 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.