Sóng nhựa | Thùng nhựa | Rổ nhựa

Chúng tôi cung cấp sóng nhựa đặc, thùng nhựa hở, kệ dụng cũ đủ mọi kích thước dùng đựng hàng trong ngành công nghiệp giày da, may mặc, thủy hải sản,…